Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Grästorps kommun

Det går 0,2 journalister på tusen invånare i Grästorp.

Det gör kommunen till den 261:a journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Grästorp kommer på plats 261. 1,4 Grästorp: 0,2
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor en enda journalist i Grästorps kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 8. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

Den journalisttätaste kommunen i Västra Götalands län är Skara med 1,3 journalister per tusen invånare. Grästorp kommer på 43:e plats, av 49.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Vänersborg 0,4 · Trollhättan 0,7 · Vara 1,2 · Essunga 0,5 · Lidköping 0,7.

Motsvarande värde för några andra förortskommuner till större städer i Götaland: Hörby 0,6 · Söderköping 0,6 · Mörbylånga 0,5 · Sjöbo 0,3 · Habo 0,3.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.