Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Bollebygds kommun

Det går 0,6 journalister på tusen invånare i Bollebygd.

Det gör kommunen till den 139:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Bollebygd kommer på plats 139. 1,4 Bollebygd: 0,6
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 5 journalister i Bollebygds kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 12. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

4 av journalisterna i Bollebygd bor i utpräglade villaområden, och övriga i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Västra Götalands län är Skara med 1,3 journalister per tusen invånare. Bollebygd kommer på 21:a plats, av 49.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Borås 0,5 · Mark 0,2 · Härryda 0,6 · Alingsås 0,9 · Lerum 0,9 · Vårgårda 0,3.

Motsvarande värde för några andra förortskommuner till storstäderna i Götaland: Burlöv 0,9 · Mölndal 0,6 · Kungsbacka 0,6 · Svedala 0,3 · Ale 0,2.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.