Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Vårgårda kommun

Det går 0,3 journalister på tusen invånare i Vårgårda.

Det gör kommunen till den 234:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Vårgårda kommer på plats 234. 1,4 Vårgårda: 0,3
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 3 journalister i Vårgårda kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 14. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

Alla journalister i Vårgårda bor i utpräglade villaområden.

Den journalisttätaste kommunen i Västra Götalands län är Skara med 1,3 journalister per tusen invånare. Vårgårda kommer på 39:e plats, av 49.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Borås 0,5 · Bollebygd 0,6 · Alingsås 0,9 · Herrljunga 0,5 · Essunga 0,5.

Motsvarande värde för några andra pendlingskommuner i Götaland: Ängelholm 0,7 · Färgelanda 0,5 · Tomelilla 0,5 · Mullsjö 0,4 · Östra Göinge 0,2.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.