Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Lerums kommun

Det går 0,9 journalister på tusen invånare i Lerum.

Det gör kommunen till den 77:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Lerum kommer på plats 77. 1,4 Lerum: 0,9
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 34 journalister i Lerums kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 54. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

100 % Villaområden Lägenhetsområden Blandade områden

52 procent av journalisterna i Lerum bor i utpräglade villaområden.

5 procent av journalisterna i Lerum bor i områden med huvudsakligen flerbostadshus. Övriga bor i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Västra Götalands län är Skara med 1,3 journalister per tusen invånare. Lerum kommer på 7:e plats, av 49.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Göteborg 1,3 · Partille 0,5 · Bollebygd 0,6 · Härryda 0,6 · Alingsås 0,9 · Ale 0,2.

Motsvarande värde för några andra förortskommuner till storstäderna i Götaland: Lomma 1,3 · Burlöv 0,9 · Öckerö 0,8 · Skurup 0,6 · Kungälv 0,5.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.