Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Färgelanda kommun

Det går 0,5 journalister på tusen invånare i Färgelanda.

Det gör kommunen till den 179:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Färgelanda kommer på plats 179. 1,4 Färgelanda: 0,5
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 3 journalister i Färgelanda kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 9. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

Alla journalister i Färgelanda bor i utpräglade villaområden.

Den journalisttätaste kommunen i Västra Götalands län är Skara med 1,3 journalister per tusen invånare. Färgelanda kommer på 31:a plats, av 49.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Munkedal 0,4 · Uddevalla 1,0 · Bengtsfors 0,6 · Dals-Ed 0,0 · Mellerud 0,1 · Vänersborg 0,4.

Motsvarande värde för några andra pendlingskommuner i Götaland: Höganäs 1,1 · Alingsås 0,9 · Trelleborg 0,7 · Mullsjö 0,4 · Tibro 0,3.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.