Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Munkedals kommun

Det går 0,4 journalister på tusen invånare i Munkedal.

Det gör kommunen till den 199:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Munkedal kommer på plats 199. 1,4 Munkedal: 0,4
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 4 journalister i Munkedals kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 14. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

2 av journalisterna i Munkedal bor i utpräglade villaområden, och övriga i mer blandade områden.

Den journalisttätaste kommunen i Västra Götalands län är Skara med 1,3 journalister per tusen invånare. Munkedal kommer på 34:e plats, av 49.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Tanum 0,3 · Sotenäs 0,2 · Uddevalla 1,0 · Lysekil 0,7 · Dals-Ed 0,0 · Färgelanda 0,5.

Motsvarande värde för några andra pendlingskommuner i Götaland: Boxholm 0,4 · Vårgårda 0,3 · Alvesta 0,2 · Ödeshög 0,2 · Bromölla 0,2.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.