Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Sotenäs kommun

Det går 0,2 journalister på tusen invånare i Sotenäs.

Det gör kommunen till den 244:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Sotenäs kommer på plats 244. 1,4 Sotenäs: 0,2
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 2 journalister i Sotenäs kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 12. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

Den journalisttätaste kommunen i Västra Götalands län är Skara med 1,3 journalister per tusen invånare. Sotenäs kommer på 42:a plats, av 49.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Munkedal 0,4 · Tanum 0,3 · Lysekil 0,7.

Motsvarande värde för några andra turism- och besöksnäringskommuner i Götaland: Gotland 1,6 · Borgholm 1,1 · Båstad 0,8 · Valdemarsvik 0,5 · Strömstad 0,3.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.