Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Stenungsunds kommun

Det går 0,3 journalister på tusen invånare i Stenungsund.

Det gör kommunen till den 216:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Stenungsund kommer på plats 216. 1,4 Stenungsund: 0,3
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 8 journalister i Stenungsunds kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 34. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

5 av journalisterna i Stenungsund bor i utpräglade villaområden.

En av journalisterna i Stenungsund bor i ett område med huvudsakligen flerbostadshus. Övriga bor i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Västra Götalands län är Skara med 1,3 journalister per tusen invånare. Stenungsund kommer på 36:e plats, av 49.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Kungälv 0,5 · Uddevalla 1,0 · Orust 0,5 · Lilla Edet 0,5.

Motsvarande värde för några andra pendlingskommuner i Götaland: Trelleborg 0,7 · Tjörn 0,6 · Aneby 0,5 · Färgelanda 0,5 · Munkedal 0,4.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.