Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Kungsbacka kommun

Det går 0,6 journalister på tusen invånare i Kungsbacka.

Det gör kommunen till den 150:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Kungsbacka kommer på plats 150. 1,4 Kungsbacka: 0,6
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 43 journalister i Kungsbacka kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 105. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

100 % Villaområden Lägenhetsområden Blandade områden

79 procent av journalisterna i Kungsbacka bor i utpräglade villaområden, och övriga i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Hallands län är Falkenberg med 0,8 journalister per tusen invånare. Kungsbacka kommer på 4:e plats, av 6.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Mölndal 0,6 · Göteborg 1,3 · Mark 0,2 · Varberg 0,5 · Härryda 0,6.

Motsvarande värde för några andra förortskommuner till storstäderna i Götaland: Lomma 1,3 · Skurup 0,6 · Kungälv 0,5 · Lilla Edet 0,5 · Svedala 0,3.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.