Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Varbergs kommun

Det går 0,5 journalister på tusen invånare i Varberg.

Det gör kommunen till den 159:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Varberg kommer på plats 159. 1,4 Varberg: 0,5
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 32 journalister i Varbergs kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 82. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

100 % Villaområden Lägenhetsområden Blandade områden

40 procent av journalisterna i Varberg bor i utpräglade villaområden.

18 procent av journalisterna i Varberg bor i områden med huvudsakligen flerbostadshus. Övriga bor i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Hallands län är Falkenberg med 0,8 journalister per tusen invånare. Varberg kommer på 5:e plats, av 6.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Svenljunga 0,0 · Falkenberg 0,8 · Mark 0,2 · Kungsbacka 0,6.

Motsvarande värde för några andra större städer i Götaland: Kalmar 1,6 · Växjö 1,4 · Uddevalla 1,0 · Hässleholm 0,8 · Borås 0,5.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.