Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Falkenbergs kommun

Det går 0,8 journalister på tusen invånare i Falkenberg.

Det gör kommunen till den 78:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Falkenberg kommer på plats 78. 1,4 Falkenberg: 0,8
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 36 journalister i Falkenbergs kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 58. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

100 % Villaområden Lägenhetsområden Blandade områden

27 procent av journalisterna i Falkenberg bor i utpräglade villaområden.

27 procent av journalisterna i Falkenberg bor i områden med huvudsakligen flerbostadshus. Övriga bor i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Falkenberg är den journalisttätaste kommunen i Hallands län, följd av Halmstad (0,8) och Laholm (0,6 journalister per tusen invånare).

Motsvarande värde för grannkommunerna: Svenljunga 0,0 · Mark 0,2 · Varberg 0,5 · Hylte 0,4 · Halmstad 0,8 · Gislaved 0,2.

Motsvarande värde för några andra kommuner i tätbefolkad region i Götaland: Skara 1,3 · Ystad 1,2 · Mariestad 0,9 · Karlsborg 0,4 · Mjölby 0,4.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.