Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Laholms kommun

Det går 0,6 journalister på tusen invånare i Laholm.

Det gör kommunen till den 122:a journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Laholm kommer på plats 122. 1,4 Laholm: 0,6
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 15 journalister i Laholms kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 32. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

100 % Villaområden Lägenhetsområden Blandade områden

53 procent av journalisterna i Laholm bor i utpräglade villaområden.

26 procent av journalisterna i Laholm bor i områden med huvudsakligen flerbostadshus. Övriga bor i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Hallands län är Falkenberg med 0,8 journalister per tusen invånare. Laholm kommer på 3:e plats, av 6.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Örkelljunga 0,2 · Ängelholm 0,7 · Båstad 0,8 · Halmstad 0,8 · Ljungby 0,5 · Markaryd 0,0.

Motsvarande värde för några andra kommuner i tätbefolkad region i Götaland: Skara 1,3 · Falköping 0,8 · Karlsborg 0,4 · Landskrona 0,3 · Mellerud 0,1.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.