Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Halmstads kommun

Det går 0,8 journalister på tusen invånare i Halmstad.

Det gör kommunen till den 81:a journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Halmstad kommer på plats 81. 1,4 Halmstad: 0,8
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 79 journalister i Halmstads kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 129. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

100 % Villaområden Lägenhetsområden Blandade områden

37 procent av journalisterna i Halmstad bor i utpräglade villaområden.

22 procent av journalisterna i Halmstad bor i områden med huvudsakligen flerbostadshus. Övriga bor i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Hallands län är Falkenberg med 0,8 journalister per tusen invånare. Halmstad kommer på 2:a plats, av 6.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Laholm 0,6 · Falkenberg 0,8 · Hylte 0,4 · Ljungby 0,5.

Motsvarande värde för några andra större städer i Götaland: Lund 1,7 · Karlskrona 1,7 · Kalmar 1,6 · Växjö 1,4 · Helsingborg 1,1.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.