Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Hylte kommun

Det går 0,4 journalister på tusen invånare i Hylte.

Det gör kommunen till den 200:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Hylte kommer på plats 200. 1,4 Hylte: 0,4
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 4 journalister i Hylte kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 14. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

3 av journalisterna i Hylte bor i utpräglade villaområden, och övriga i mer blandade områden.

Den journalisttätaste kommunen i Hallands län är Falkenberg med 0,8 journalister per tusen invånare. Hylte kommer på 6:e plats, av 6.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Falkenberg 0,8 · Halmstad 0,8 · Ljungby 0,5 · Gislaved 0,2.

Motsvarande värde för några andra varuproducerande kommuner i Götaland: Vaggeryd 0,5 · Örkelljunga 0,2 · Finspång 0,2 · Mönsterås 0,2 · Töreboda 0,1.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.