Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Hässleholms kommun

Det går 0,8 journalister på tusen invånare i Hässleholm.

Det gör kommunen till den 87:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Hässleholm kommer på plats 87. 1,4 Hässleholm: 0,8
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 40 journalister i Hässleholms kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 68. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

100 % Villaområden Lägenhetsområden Blandade områden

72 procent av journalisterna i Hässleholm bor i utpräglade villaområden.

10 procent av journalisterna i Hässleholm bor i områden med huvudsakligen flerbostadshus. Övriga bor i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Skåne län är Malmö med 2,2 journalister per tusen invånare. Hässleholm kommer på 10:e plats, av 32.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Kristianstad 0,7 · Höör 0,4 · Hörby 0,6 · Perstorp 0,1 · Örkelljunga 0,2 · Klippan 0,1 · Östra Göinge 0,2 · Osby 0,2 · Älmhult 0,9 · Markaryd 0,0.

Motsvarande värde för några andra större städer i Götaland: Karlskrona 1,7 · Kalmar 1,6 · Helsingborg 1,1 · Trollhättan 0,7 · Borås 0,5.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.