Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Simrishamns kommun

Det går 1,1 journalister på tusen invånare i Simrishamn.

Det gör kommunen till den 51:a journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Simrishamn kommer på plats 51. 1,4 Simrishamn: 1,1
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 20 journalister i Simrishamns kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 25. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

100 % Villaområden Lägenhetsområden Blandade områden

80 procent av journalisterna i Simrishamn bor i utpräglade villaområden, och övriga i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Skåne län är Malmö med 2,2 journalister per tusen invånare. Simrishamn kommer på 6:e plats, av 32.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Kristianstad 0,7 · Ystad 1,2 · Tomelilla 0,5.

Motsvarande värde för några andra kommuner i tätbefolkad region i Götaland: Skara 1,3 · Motala 0,7 · Ulricehamn 0,6 · Mjölby 0,4 · Landskrona 0,3.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.