Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Kristianstads kommun

Det går 0,7 journalister på tusen invånare i Kristianstad.

Det gör kommunen till den 111:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Kristianstad kommer på plats 111. 1,4 Kristianstad: 0,7
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 55 journalister i Kristianstads kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 111. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

100 % Villaområden Lägenhetsområden Blandade områden

50 procent av journalisterna i Kristianstad bor i utpräglade villaområden.

38 procent av journalisterna i Kristianstad bor i områden med huvudsakligen flerbostadshus. Övriga bor i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Skåne län är Malmö med 2,2 journalister per tusen invånare. Kristianstad kommer på 12:e plats, av 32.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Hässleholm 0,8 · Simrishamn 1,1 · Tomelilla 0,5 · Hörby 0,6 · Olofström 0,0 · Bromölla 0,2 · Östra Göinge 0,2 · Osby 0,2.

Motsvarande värde för några andra större städer i Götaland: Kalmar 1,6 · Norrköping 1,2 · Jönköping 1,0 · Linköping 0,8 · Borås 0,5.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.