Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Trelleborgs kommun

Det går 0,7 journalister på tusen invånare i Trelleborg.

Det gör kommunen till den 110:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Trelleborg kommer på plats 110. 1,4 Trelleborg: 0,7
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 29 journalister i Trelleborgs kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 58. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

100 % Villaområden Lägenhetsområden Blandade områden

79 procent av journalisterna i Trelleborg bor i utpräglade villaområden.

17 procent av journalisterna i Trelleborg bor i områden med huvudsakligen flerbostadshus. Övriga bor i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Skåne län är Malmö med 2,2 journalister per tusen invånare. Trelleborg kommer på 11:e plats, av 32.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Lund 1,7 · Svedala 0,3 · Vellinge 0,9 · Skurup 0,6.

Motsvarande värde för några andra pendlingskommuner i Götaland: Orust 0,5 · Lessebo 0,5 · Färgelanda 0,5 · Högsby 0,2 · Åtvidaberg 0,1.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.