Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Eslövs kommun

Det går 0,3 journalister på tusen invånare i Eslöv.

Det gör kommunen till den 218:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Eslöv kommer på plats 218. 1,4 Eslöv: 0,3
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 10 journalister i Eslövs kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 43. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

7 av journalisterna i Eslöv bor i utpräglade villaområden, och övriga i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Skåne län är Malmö med 2,2 journalister per tusen invånare. Eslöv kommer på 23:e plats, av 32.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Kävlinge 0,6 · Lund 1,7 · Höör 0,4 · Hörby 0,6 · Sjöbo 0,3 · Svalöv 0,4 · Klippan 0,1.

Motsvarande värde för några andra förortskommuner till större städer i Götaland: Söderköping 0,6 · Mörbylånga 0,5 · Habo 0,3 · Bjuv 0,2 · Åstorp 0,1.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.