Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Höganäs kommun

Det går 1,1 journalister på tusen invånare i Höganäs.

Det gör kommunen till den 48:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Höganäs kommer på plats 48. 1,4 Höganäs: 1,1
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 28 journalister i Höganäs kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 34. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

100 % Villaområden Lägenhetsområden Blandade områden

50 procent av journalisterna i Höganäs bor i utpräglade villaområden.

En av journalisterna i Höganäs bor i ett område med huvudsakligen flerbostadshus. Övriga bor i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i är med 0,0 journalister per tusen invånare. Höganäs kommer på 1:a plats, av 0.

Motsvarande värde för grannkommunen Helsingborg: 1,1.

Motsvarande värde för några andra pendlingskommuner: .

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.