Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Helsingborgs kommun

Det går 1,1 journalister på tusen invånare i Helsingborg.

Det gör kommunen till den 40:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Helsingborg kommer på plats 40. 1,4 Helsingborg: 1,1
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 155 journalister i Helsingborgs kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 183. Här är alltså journalisterna ganska ”normalt” representerade.

100 % Villaområden Lägenhetsområden Blandade områden

34 procent av journalisterna i Helsingborg bor i utpräglade villaområden.

42 procent av journalisterna i Helsingborg bor i områden med huvudsakligen flerbostadshus. Övriga bor i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Skåne län är Malmö med 2,2 journalister per tusen invånare. Helsingborg kommer på 5:e plats, av 32.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Bjuv 0,2 · Svalöv 0,4 · Landskrona 0,3 · Åstorp 0,1 · Ängelholm 0,7 · Höganäs 1,1.

Motsvarande värde för några andra större städer i Götaland: Lund 1,7 · Halmstad 0,8 · Hässleholm 0,8 · Trollhättan 0,7 · Varberg 0,5.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.