Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Landskrona kommun

Det går 0,3 journalister på tusen invånare i Landskrona.

Det gör kommunen till den 214:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Landskrona kommer på plats 214. 1,4 Landskrona: 0,3
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 14 journalister i Landskrona kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 59. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

100 % Villaområden Lägenhetsområden Blandade områden

57 procent av journalisterna i Landskrona bor i utpräglade villaområden.

21 procent av journalisterna i Landskrona bor i områden med huvudsakligen flerbostadshus. Övriga bor i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Skåne län är Malmö med 2,2 journalister per tusen invånare. Landskrona kommer på 22:a plats, av 32.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Kävlinge 0,6 · Helsingborg 1,1 · Svalöv 0,4.

Motsvarande värde för några andra kommuner i tätbefolkad region i Götaland: Mariestad 0,9 · Åmål 0,7 · Ulricehamn 0,6 · Kinda 0,5 · Nässjö 0,4.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.