Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Lunds kommun

Det går 1,7 journalister på tusen invånare i Lund.

Det gör kommunen till den 14:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Lund kommer på plats 14. 1,4 Lund: 1,7
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 196 journalister i Lunds kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 157. Här är alltså journalisterna ganska ”normalt” representerade.

100 % Villaområden Lägenhetsområden Blandade områden

14 procent av journalisterna i Lund bor i utpräglade villaområden.

45 procent av journalisterna i Lund bor i områden med huvudsakligen flerbostadshus. Övriga bor i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Skåne län är Malmö med 2,2 journalister per tusen invånare. Lund kommer på 2:a plats, av 32.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Trelleborg 0,7 · Eslöv 0,3 · Kävlinge 0,6 · Lomma 1,3 · Staffanstorp 0,6 · Svedala 0,3 · Sjöbo 0,3 · Skurup 0,6.

Motsvarande värde för några andra större städer i Götaland: Helsingborg 1,1 · Halmstad 0,8 · Skövde 0,8 · Trollhättan 0,7 · Borås 0,5.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.