Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Malmö kommun

Det går 2,2 journalister på tusen invånare i Malmö.

Det gör kommunen till den 5:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Malmö kommer på plats 5. 1,4 Malmö: 2,2
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 703 journalister i Malmö kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 430. Här är alltså journalisterna överrepresenterade.

100 % Villaområden Lägenhetsområden Blandade områden

14 procent av journalisterna i Malmö bor i utpräglade villaområden.

77 procent av journalisterna i Malmö bor i områden med huvudsakligen flerbostadshus. Övriga bor i mer blandade områden.

Stadsdelarna där det bor allra flest journalister är: Västra Sorgenfri · Möllevången · Rörsjöstaden · Rådmansvången · Gamla Staden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Malmö är den journalisttätaste kommunen i Skåne län, följd av Lund (1,7) och Lomma (1,3 journalister per tusen invånare).

Motsvarande värde för grannkommunerna: Lomma 1,3 · Burlöv 0,9 · Staffanstorp 0,6 · Svedala 0,3 · Vellinge 0,9.

Motsvarande värde för några andra storstäder: Stockholm 4,9 · Göteborg 1,3.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.