Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Åstorps kommun

Det går 0,1 journalister på tusen invånare i Åstorp.

Det gör kommunen till den 271:a journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Åstorp kommer på plats 271. 1,4 Åstorp: 0,1
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 2 journalister i Åstorps kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 20. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

Den journalisttätaste kommunen i Skåne län är Malmö med 2,2 journalister per tusen invånare. Åstorp kommer på 31:a plats, av 32.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Helsingborg 1,1 · Bjuv 0,2 · Svalöv 0,4 · Klippan 0,1 · Ängelholm 0,7.

Motsvarande värde för några andra förortskommuner till större städer i Götaland: Hörby 0,6 · Mörbylånga 0,5 · Höör 0,4 · Sjöbo 0,3 · Grästorp 0,2.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.