Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Klippans kommun

Det går 0,1 journalister på tusen invånare i Klippan.

Det gör kommunen till den 273:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Klippan kommer på plats 273. 1,4 Klippan: 0,1
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 2 journalister i Klippans kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 22. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

Den journalisttätaste kommunen i Skåne län är Malmö med 2,2 journalister per tusen invånare. Klippan kommer på 32:a plats, av 32.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Eslöv 0,3 · Hässleholm 0,8 · Höör 0,4 · Svalöv 0,4 · Perstorp 0,1 · Örkelljunga 0,2 · Åstorp 0,1 · Ängelholm 0,7.

Motsvarande värde för några andra pendlingskommuner i Götaland: Ydre 0,8 · Trelleborg 0,7 · Essunga 0,5 · Mullsjö 0,4 · Munkedal 0,4.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.