Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Perstorps kommun

Det går 0,1 journalister på tusen invånare i Perstorp.

Det gör kommunen till den 269:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Perstorp kommer på plats 269. 1,4 Perstorp: 0,1
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor en enda journalist i Perstorps kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 9. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

Den journalisttätaste kommunen i Skåne län är Malmö med 2,2 journalister per tusen invånare. Perstorp kommer på 30:e plats, av 32.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Hässleholm 0,8 · Örkelljunga 0,2 · Klippan 0,1.

Motsvarande värde för några andra varuproducerande kommuner i Götaland: Oskarshamn 0,7 · Tidaholm 0,6 · Ljungby 0,5 · Vetlanda 0,2 · Töreboda 0,1.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.