Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Osby kommun

Det går 0,2 journalister på tusen invånare i Osby.

Det gör kommunen till den 239:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Osby kommer på plats 239. 1,4 Osby: 0,2
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 3 journalister i Osby kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 17. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

Alla journalister i Osby bor i utpräglade villaområden.

Den journalisttätaste kommunen i Skåne län är Malmö med 2,2 journalister per tusen invånare. Osby kommer på 25:e plats, av 32.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Hässleholm 0,8 · Kristianstad 0,7 · Olofström 0,0 · Östra Göinge 0,2 · Älmhult 0,9 · Markaryd 0,0.

Motsvarande värde för några andra pendlingskommuner i Götaland: Ydre 0,8 · Tjörn 0,6 · Essunga 0,5 · Vadstena 0,5 · Åtvidaberg 0,1.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.