Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Bromölla kommun

Det går 0,2 journalister på tusen invånare i Bromölla.

Det gör kommunen till den 266:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Bromölla kommer på plats 266. 1,4 Bromölla: 0,2
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 2 journalister i Bromölla kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 17. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

Den journalisttätaste kommunen i Skåne län är Malmö med 2,2 journalister per tusen invånare. Bromölla kommer på 29:e plats, av 32.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Kristianstad 0,7 · Olofström 0,0 · Sölvesborg 0,7.

Motsvarande värde för några andra pendlingskommuner i Götaland: Alingsås 0,9 · Ängelholm 0,7 · Hjo 0,6 · Vänersborg 0,4 · Boxholm 0,4.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.