Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Tomelilla kommun

Det går 0,5 journalister på tusen invånare i Tomelilla.

Det gör kommunen till den 180:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Tomelilla kommer på plats 180. 1,4 Tomelilla: 0,5
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 6 journalister i Tomelilla kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 17. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

Alla journalister i Tomelilla bor i utpräglade villaområden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Skåne län är Malmö med 2,2 journalister per tusen invånare. Tomelilla kommer på 18:e plats, av 32.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Simrishamn 1,1 · Kristianstad 0,7 · Ystad 1,2 · Hörby 0,6 · Sjöbo 0,3.

Motsvarande värde för några andra pendlingskommuner i Götaland: Trelleborg 0,7 · Lessebo 0,5 · Munkedal 0,4 · Vårgårda 0,3 · Åtvidaberg 0,1.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.