Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Svedala kommun

Det går 0,3 journalister på tusen invånare i Svedala.

Det gör kommunen till den 224:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Svedala kommer på plats 224. 1,4 Svedala: 0,3
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 6 journalister i Svedala kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 28. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

3 av journalisterna i Svedala bor i utpräglade villaområden, och övriga i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Skåne län är Malmö med 2,2 journalister per tusen invånare. Svedala kommer på 24:e plats, av 32.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Trelleborg 0,7 · Burlöv 0,9 · Staffanstorp 0,6 · Lund 1,7 · Malmö 2,2 · Vellinge 0,9 · Skurup 0,6.

Motsvarande värde för några andra förortskommuner till storstäderna i Götaland: Lomma 1,3 · Lerum 0,9 · Mölndal 0,6 · Lilla Edet 0,5 · Ale 0,2.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.