Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Lomma kommun

Det går 1,3 journalister på tusen invånare i Lomma.

Det gör kommunen till den 25:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Lomma kommer på plats 25. 1,4 Lomma: 1,3
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 30 journalister i Lomma kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 32. Här är alltså journalisterna ganska ”normalt” representerade.

100 % Villaområden Lägenhetsområden Blandade områden

50 procent av journalisterna i Lomma bor i utpräglade villaområden.

En av journalisterna i Lomma bor i ett område med huvudsakligen flerbostadshus. Övriga bor i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Skåne län är Malmö med 2,2 journalister per tusen invånare. Lomma kommer på 3:e plats, av 32.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Kävlinge 0,6 · Burlöv 0,9 · Staffanstorp 0,6 · Lund 1,7 · Malmö 2,2.

Motsvarande värde för några andra förortskommuner till storstäderna i Götaland: Lerum 0,9 · Öckerö 0,8 · Mölndal 0,6 · Bollebygd 0,6 · Partille 0,5.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.