Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Kävlinge kommun

Det går 0,6 journalister på tusen invånare i Kävlinge.

Det gör kommunen till den 142:a journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Kävlinge kommer på plats 142. 1,4 Kävlinge: 0,6
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 17 journalister i Kävlinge kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 41. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

100 % Villaområden Lägenhetsområden Blandade områden

Alla journalister i Kävlinge bor i utpräglade villaområden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Skåne län är Malmö med 2,2 journalister per tusen invånare. Kävlinge kommer på 17:e plats, av 32.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Eslöv 0,3 · Lomma 1,3 · Lund 1,7 · Svalöv 0,4 · Landskrona 0,3.

Motsvarande värde för några andra förortskommuner till större städer i Götaland: Hörby 0,6 · Mörbylånga 0,5 · Sjöbo 0,3 · Habo 0,3 · Grästorp 0,2.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.