Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Bjuvs kommun

Det går 0,2 journalister på tusen invånare i Bjuv.

Det gör kommunen till den 253:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Bjuv kommer på plats 253. 1,4 Bjuv: 0,2
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 3 journalister i Bjuvs kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 20. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

1 av journalisterna i Bjuv bor i utpräglade villaområden, och övriga i mer blandade områden.

Den journalisttätaste kommunen i Skåne län är Malmö med 2,2 journalister per tusen invånare. Bjuv kommer på 28:e plats, av 32.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Helsingborg 1,1 · Svalöv 0,4 · Åstorp 0,1.

Motsvarande värde för några andra förortskommuner till större städer i Götaland: Hörby 0,6 · Kävlinge 0,6 · Söderköping 0,6 · Mörbylånga 0,5 · Eslöv 0,3.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.