Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Vellinge kommun

Det går 0,9 journalister på tusen invånare i Vellinge.

Det gör kommunen till den 72:a journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Vellinge kommer på plats 72. 1,4 Vellinge: 0,9
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 30 journalister i Vellinge kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 46. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

100 % Villaområden Lägenhetsområden Blandade områden

90 procent av journalisterna i Vellinge bor i utpräglade villaområden, och övriga i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Skåne län är Malmö med 2,2 journalister per tusen invånare. Vellinge kommer på 7:e plats, av 32.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Trelleborg 0,7 · Malmö 2,2 · Svedala 0,3.

Motsvarande värde för några andra förortskommuner till storstäderna i Götaland: Lomma 1,3 · Öckerö 0,8 · Härryda 0,6 · Kungsbacka 0,6 · Lilla Edet 0,5.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.