Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Svalövs kommun

Det går 0,4 journalister på tusen invånare i Svalöv.

Det gör kommunen till den 205:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Svalöv kommer på plats 205. 1,4 Svalöv: 0,4
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 5 journalister i Svalövs kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 18. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

2 av journalisterna i Svalöv bor i utpräglade villaområden, och övriga i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Skåne län är Malmö med 2,2 journalister per tusen invånare. Svalöv kommer på 20:e plats, av 32.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Eslöv 0,3 · Kävlinge 0,6 · Helsingborg 1,1 · Bjuv 0,2 · Landskrona 0,3 · Klippan 0,1 · Åstorp 0,1.

Motsvarande värde för några andra pendlingskommuner i Götaland: Hjo 0,6 · Lessebo 0,5 · Munkedal 0,4 · Vårgårda 0,3 · Osby 0,2.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.