Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Sölvesborgs kommun

Det går 0,7 journalister på tusen invånare i Sölvesborg.

Det gör kommunen till den 102:a journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Sölvesborg kommer på plats 102. 1,4 Sölvesborg: 0,7
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 12 journalister i Sölvesborgs kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 22. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

100 % Villaområden Lägenhetsområden Blandade områden

33 procent av journalisterna i Sölvesborg bor i utpräglade villaområden, och övriga i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Blekinge län är Karlskrona med 1,7 journalister per tusen invånare. Sölvesborg kommer på 2:a plats, av 5.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Olofström 0,0 · Bromölla 0,2 · Karlshamn 0,6.

Motsvarande värde för några andra kommuner i tätbefolkad region i Götaland: Eksjö 1,1 · Falkenberg 0,8 · Falköping 0,8 · Motala 0,7 · Kinda 0,5.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.