Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Ronneby kommun

Det går 0,6 journalister på tusen invånare i Ronneby.

Det gör kommunen till den 118:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Ronneby kommer på plats 118. 1,4 Ronneby: 0,6
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 18 journalister i Ronneby kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 38. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

100 % Villaområden Lägenhetsområden Blandade områden

38 procent av journalisterna i Ronneby bor i utpräglade villaområden.

5 procent av journalisterna i Ronneby bor i områden med huvudsakligen flerbostadshus. Övriga bor i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Blekinge län är Karlskrona med 1,7 journalister per tusen invånare. Ronneby kommer på 3:e plats, av 5.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Karlshamn 0,6 · Emmaboda 0,2 · Tingsryd 0,9 · Karlskrona 1,7.

Motsvarande värde för några andra kommuner i tätbefolkad region i Götaland: Skara 1,3 · Simrishamn 1,1 · Älmhult 0,9 · Mariestad 0,9 · Landskrona 0,3.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.