Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Karlskrona kommun

Det går 1,7 journalister på tusen invånare i Karlskrona.

Det gör kommunen till den 15:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Karlskrona kommer på plats 15. 1,4 Karlskrona: 1,7
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 108 journalister i Karlskrona kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 87. Här är alltså journalisterna ganska ”normalt” representerade.

100 % Villaområden Lägenhetsområden Blandade områden

38 procent av journalisterna i Karlskrona bor i utpräglade villaområden.

31 procent av journalisterna i Karlskrona bor i områden med huvudsakligen flerbostadshus. Övriga bor i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Karlskrona är den journalisttätaste kommunen i Blekinge län, följd av Sölvesborg (0,7) och Ronneby (0,6 journalister per tusen invånare).

Motsvarande värde för grannkommunerna: Ronneby 0,6 · Emmaboda 0,2 · Torsås 0,3.

Motsvarande värde för några andra större städer i Götaland: Kalmar 1,6 · Halmstad 0,8 · Linköping 0,8 · Skövde 0,8 · Kristianstad 0,7.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.