Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Borgholms kommun

Det går 1,1 journalister på tusen invånare i Borgholm.

Det gör kommunen till den 45:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Borgholm kommer på plats 45. 1,4 Borgholm: 1,1
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 12 journalister i Borgholms kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 14. Här är alltså journalisterna ganska ”normalt” representerade.

100 % Villaområden Lägenhetsområden Blandade områden

50 procent av journalisterna i Borgholm bor i utpräglade villaområden, och övriga i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Kalmar län är Kalmar med 1,6 journalister per tusen invånare. Borgholm kommer på 3:e plats, av 12.

Motsvarande värde för grannkommunen Mörbylånga: 0,5.

Motsvarande värde för några andra turism- och besöksnäringskommuner i Götaland: Båstad 0,8 · Lysekil 0,7 · Valdemarsvik 0,5 · Tanum 0,3 · Strömstad 0,3.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.