Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Vimmerby kommun

Det går 1,2 journalister på tusen invånare i Vimmerby.

Det gör kommunen till den 35:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Vimmerby kommer på plats 35. 1,4 Vimmerby: 1,2
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 18 journalister i Vimmerby kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 21. Här är alltså journalisterna ganska ”normalt” representerade.

100 % Villaområden Lägenhetsområden Blandade områden

55 procent av journalisterna i Vimmerby bor i utpräglade villaområden.

33 procent av journalisterna i Vimmerby bor i områden med huvudsakligen flerbostadshus. Övriga bor i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Kalmar län är Kalmar med 1,6 journalister per tusen invånare. Vimmerby kommer på 2:a plats, av 12.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Eksjö 1,1 · Oskarshamn 0,7 · Hultsfred 0,6 · Västervik 0,7 · Kinda 0,5 · Ydre 0,8.

Motsvarande värde för några andra varuproducerande kommuner i Götaland: Herrljunga 0,5 · Vaggeryd 0,5 · Torsås 0,3 · Markaryd 0,0 · Gullspång 0,0.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.