Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Västerviks kommun

Det går 0,7 journalister på tusen invånare i Västervik.

Det gör kommunen till den 115:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Västervik kommer på plats 115. 1,4 Västervik: 0,7
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 24 journalister i Västerviks kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 49. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

100 % Villaområden Lägenhetsområden Blandade områden

20 procent av journalisterna i Västervik bor i utpräglade villaområden.

20 procent av journalisterna i Västervik bor i områden med huvudsakligen flerbostadshus. Övriga bor i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Kalmar län är Kalmar med 1,6 journalister per tusen invånare. Västervik kommer på 5:e plats, av 12.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Oskarshamn 0,7 · Vimmerby 1,2 · Valdemarsvik 0,5 · Åtvidaberg 0,1 · Kinda 0,5.

Motsvarande värde för några andra kommuner i tätbefolkad region i Götaland: Skara 1,3 · Falköping 0,8 · Lidköping 0,7 · Nässjö 0,4 · Landskrona 0,3.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.