Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Oskarshamns kommun

Det går 0,7 journalister på tusen invånare i Oskarshamn.

Det gör kommunen till den 108:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Oskarshamn kommer på plats 108. 1,4 Oskarshamn: 0,7
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 18 journalister i Oskarshamns kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 36. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

100 % Villaområden Lägenhetsområden Blandade områden

44 procent av journalisterna i Oskarshamn bor i utpräglade villaområden.

33 procent av journalisterna i Oskarshamn bor i områden med huvudsakligen flerbostadshus. Övriga bor i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Kalmar län är Kalmar med 1,6 journalister per tusen invånare. Oskarshamn kommer på 4:e plats, av 12.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Mönsterås 0,2 · Högsby 0,2 · Hultsfred 0,6 · Vimmerby 1,2 · Västervik 0,7.

Motsvarande värde för några andra varuproducerande kommuner i Götaland: Tidaholm 0,6 · Nybro 0,6 · Herrljunga 0,5 · Sävsjö 0,5 · Torsås 0,3.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.