Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Nybro kommun

Det går 0,6 journalister på tusen invånare i Nybro.

Det gör kommunen till den 146:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Nybro kommer på plats 146. 1,4 Nybro: 0,6
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 11 journalister i Nybro kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 26. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

100 % Villaområden Lägenhetsområden Blandade områden

81 procent av journalisterna i Nybro bor i utpräglade villaområden.

En av journalisterna i Nybro bor i ett område med huvudsakligen flerbostadshus. Övriga bor i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Kalmar län är Kalmar med 1,6 journalister per tusen invånare. Nybro kommer på 7:e plats, av 12.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Emmaboda 0,2 · Lessebo 0,5 · Uppvidinge 0,0 · Kalmar 1,6 · Mönsterås 0,2 · Högsby 0,2.

Motsvarande värde för några andra varuproducerande kommuner i Götaland: Hultsfred 0,6 · Vaggeryd 0,5 · Hylte 0,4 · Torsås 0,3 · Tranås 0,3.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.