Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Kalmar kommun

Det går 1,6 journalister på tusen invånare i Kalmar.

Det gör kommunen till den 16:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Kalmar kommer på plats 16. 1,4 Kalmar: 1,6
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 105 journalister i Kalmar kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 88. Här är alltså journalisterna ganska ”normalt” representerade.

100 % Villaområden Lägenhetsområden Blandade områden

37 procent av journalisterna i Kalmar bor i utpräglade villaområden.

35 procent av journalisterna i Kalmar bor i områden med huvudsakligen flerbostadshus. Övriga bor i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Kalmar är den journalisttätaste kommunen i Kalmar län, följd av Vimmerby (1,2) och Borgholm (1,1 journalister per tusen invånare).

Motsvarande värde för grannkommunerna: Emmaboda 0,2 · Nybro 0,6 · Mönsterås 0,2 · Torsås 0,3.

Motsvarande värde för några andra större städer i Götaland: Karlskrona 1,7 · Växjö 1,4 · Helsingborg 1,1 · Kristianstad 0,7 · Trollhättan 0,7.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.