Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Emmaboda kommun

Det går 0,2 journalister på tusen invånare i Emmaboda.

Det gör kommunen till den 246:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Emmaboda kommer på plats 246. 1,4 Emmaboda: 0,2
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 2 journalister i Emmaboda kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 12. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

Den journalisttätaste kommunen i Kalmar län är Kalmar med 1,6 journalister per tusen invånare. Emmaboda kommer på 10:e plats, av 12.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Ronneby 0,6 · Lessebo 0,5 · Tingsryd 0,9 · Karlskrona 1,7 · Nybro 0,6 · Kalmar 1,6 · Torsås 0,3.

Motsvarande värde för några andra varuproducerande kommuner i Götaland: Vara 1,2 · Vaggeryd 0,5 · Hylte 0,4 · Tranemo 0,3 · Olofström 0,0.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.