Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Mönsterås kommun

Det går 0,2 journalister på tusen invånare i Mönsterås.

Det gör kommunen till den 267:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Mönsterås kommer på plats 267. 1,4 Mönsterås: 0,2
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 2 journalister i Mönsterås kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 17. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

Den journalisttätaste kommunen i Kalmar län är Kalmar med 1,6 journalister per tusen invånare. Mönsterås kommer på 12:e plats, av 12.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Oskarshamn 0,7 · Nybro 0,6 · Kalmar 1,6 · Högsby 0,2.

Motsvarande värde för några andra varuproducerande kommuner i Götaland: Tingsryd 0,9 · Sävsjö 0,5 · Hylte 0,4 · Örkelljunga 0,2 · Gullspång 0,0.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.