Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Hultsfreds kommun

Det går 0,6 journalister på tusen invånare i Hultsfred.

Det gör kommunen till den 137:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Hultsfred kommer på plats 137. 1,4 Hultsfred: 0,6
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 8 journalister i Hultsfreds kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 18. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

4 av journalisterna i Hultsfred bor i utpräglade villaområden.

En av journalisterna i Hultsfred bor i ett område med huvudsakligen flerbostadshus. Övriga bor i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Kalmar län är Kalmar med 1,6 journalister per tusen invånare. Hultsfred kommer på 6:e plats, av 12.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Uppvidinge 0,0 · Eksjö 1,1 · Vetlanda 0,2 · Oskarshamn 0,7 · Högsby 0,2 · Vimmerby 1,2.

Motsvarande värde för några andra varuproducerande kommuner i Götaland: Tingsryd 0,9 · Nybro 0,6 · Sävsjö 0,5 · Gislaved 0,2 · Gullspång 0,0.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.