Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Torsås kommun

Det går 0,3 journalister på tusen invånare i Torsås.

Det gör kommunen till den 229:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Torsås kommer på plats 229. 1,4 Torsås: 0,3
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 2 journalister i Torsås kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 9. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

Den journalisttätaste kommunen i Kalmar län är Kalmar med 1,6 journalister per tusen invånare. Torsås kommer på 9:e plats, av 12.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Emmaboda 0,2 · Karlskrona 1,7 · Kalmar 1,6.

Motsvarande värde för några andra varuproducerande kommuner i Götaland: Oskarshamn 0,7 · Tidaholm 0,6 · Finspång 0,2 · Uppvidinge 0,0 · Olofström 0,0.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.