Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Ljungby kommun

Det går 0,5 journalister på tusen invånare i Ljungby.

Det gör kommunen till den 174:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Ljungby kommer på plats 174. 1,4 Ljungby: 0,5
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 13 journalister i Ljungby kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 37. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

100 % Villaområden Lägenhetsområden Blandade områden

69 procent av journalisterna i Ljungby bor i utpräglade villaområden.

23 procent av journalisterna i Ljungby bor i områden med huvudsakligen flerbostadshus. Övriga bor i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Kronobergs län är Växjö med 1,4 journalister per tusen invånare. Ljungby kommer på 5:e plats, av 8.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Laholm 0,6 · Hylte 0,4 · Halmstad 0,8 · Alvesta 0,2 · Älmhult 0,9 · Markaryd 0,0 · Värnamo 0,6 · Gislaved 0,2.

Motsvarande värde för några andra varuproducerande kommuner i Götaland: Vimmerby 1,2 · Götene 0,6 · Torsås 0,3 · Tranås 0,3 · Emmaboda 0,2.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.